PROFESIONÁLNÍ CHEMIE

Zajišťujeme dodávky průmyslové chemie se specializací na odmašťování a předúpravy

povrchů před lakováním. V oblasti průmyslové chemie úzce spolupracujeme se společ-

ností CHEMOTEX Děčín.

Dále dodáváme chemii dle požadavků zákazníků – pro speciální použití.


ÚVOD

PROJEKTY

SLUŽBY

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE

KONTAKT

JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine

JDP MACHINE, Pohoř 24, 742 35 Odry, Tel.: 602 199 979, info@jdpmachine.cz

V případě zájmu o drobnou úklidovou chemii, navštivte naše stránky: www.drogerie-chemotex.cz

>> ODSTRANĚNÍ  mastnot ze zámkových dlažeb

>> ODSTRANĚNÍ  asfaltů a dehtů (zbytky postřiků) lakovaných karoserií bez jejich poškození

>> VYČIŠTĚNÍ  dlažeb a obkladů od zbytků cementových lepidel


>> SPECIÁLNÍ  chemie pro perfektní vyčištění mycích boxů automyček (i silně znečištěných)

>> CHEMIE PRO ČIŠTĚNÍ   vodního kamene ze skla

>> ODSTRANĚNÍ zbytků práškových barev i vícesložkových nátěrů


>> CHEMIE PRO ČIŠTENÍ závěsů v práškových lakovnách

>> ODSTRANĚNÍ grafitti nápisů

>> KRÁTKODOBÁ I DLOUHODOBÁ konzervace porvchů kovů proti korozi

>> ODSTRANĚNÍ  lepidel po tréninku házené z palubovky (lze řešit ručně i strojně)

>> CHEMIE PRO ČIŠTĚNÍ  silně znečištěných fasád domů


JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine

Samozřejmostí jsou bezpečnostní listy všech výrobků, které budou zaslány po provedené

objednávce.

>> ČIŠTĚNÍ UZAVŘENÝCH OKRUHŮ  


JDP Machine

E-SHOP

>> CHEMIE NA ČIŠTĚNÍ CHLADÍCÍCH VĚŽÍ OD ŘAS