ÚVOD

PROJEKTY

SLUŽBY

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE

KONTAKT

JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine

JDP MACHINE, Pohoř 24, 742 35 Odry, Tel.: 602 199 979, info@jdpmachine.cz

ODSTRANĚNÍ MASTNOT ZE ZÁMKOVÝCH DLAŽEB

NÁZEV VÝROBKU:


SLOŽENÍ:


ZPŮSOB APLIKACE:


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:


BALENÍ:


POZNÁMKA:


DRI-JAK


Alkalický vodou ředitelný koncentrát


Přípravek se ředí vodou v  poměru 1:5, aplikuje postřikovačem.

Doporučená doba působení 5-10 minut v  závislosti na stupni

znečištění. Nutno nanášet na suchý povrch dlažby. Při silném

znečištění je potřeba mechanicky narušit vrstvu znečistění.

Po použití přípravku na dlažbě je potřeba zbytky přípravku

z dlažby smýt tlakovou vodou.

KÓD VÝROBKU:


L1084


Používat rukavice a další OOPP

dle bezpečnostního listu přiloženého

k výrobku.

10 l

CENA:


2.500 Kč

Cena je uvedena bez DPH.


E-SHOP